headershadow

Page content

Zorgverzekering

Nederland kent een verplichting voor iedereen die hier woont of werkt om een basisverzekering af te sluiten. De basisverzekering dekt de kosten van onder andere de huisarts, de apotheek en het ziekenhuis. Zorgverzekeraars zijn verplicht om iedereen tegen een vaste premie voor de basisverzekering te accepteren. Door de overheid wordt elk jaar vastgesteld wat er wel en wat er niet onder het basispakket valt. Jongeren tot 18 jaar zijn gratis voor de basisdekking op de polis van hun ouders meeverzekerd en betalen dus geen premie voor de basisverzekering. Voor de zorgverzekering geldt een standaard eigen risico. Deze wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. U kunt een keuze maken voor een hoger eigen risico om op deze wijze minder premie te betalen.

De basisverzekering biedt dekking voor de primaire hulp. Niet alle kosten worden dus door de basisverzekering gedekt. Hiervoor kunt u zich aanvullend verzekeren.

Aanvullende verzekering

Bij meeste verzekeraars kunt u keuze maken uit drie aanvullende pakketten. De verschillen zitten in de omvang van de dekking. U kunt zich beperkt aanvullend verzekeren, uitgebreid aanvullend verzekeren of zeer uitgebreid aanvullend verzekeren. En bijna verzekeraar heeft voor deze aanvullende pakketten een eigen naam.  Belangrijker is om goed te kijken wat er in het aanvullende pakket verzekerd is en welk pakket het beste bij u past. Het gaat vaak om extra of uitgebreidere dekkingen zoals fysiotherapie, alternatieve geneeswijze, kraamzorg, psychologische zorg, vergoeding brillenglazen etc.

Voor de aanvullende verzekering bestaat geen verplichting zoals bij  de basisverzekering. U bent zelfs vrij om de aanvullende verzekering bij een andere verzekeraar af te sluiten dan bij de verzekeraar waar u de basisverzekering heeft ondergebracht.

Aanvullende tandartsverzekering

Net als bij de aanvullende verzekeringen kennen de meeste verzekeraars ook drie pakketten voor aanvullende tandartsverzekeringen. Ook hier zitten de verschillen in de omvang van de dekking en/of de hoogte van het verzekerd bedrag. Bespreek met uw tandarts welke dekking het beste bij u past.

Zorgtoeslag

Misschien komt u in aanmerking voor de zorgtoeslag. Dit is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen. Dit kunt u aanvragen bij de belastingdienst. Op www.toeslagen.nl vind u uitgebreide informatie hierover.

 

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2