headershadow

Page content

Ziekteverzuimverzekering werknemer

Gedurende de eerste twee jaren moet u, als werkgever zijnde, zieke werknemers minimaal  70 procent van het loon door betalen. Vaak is er in een cao opgenomen dat in het eerste jaar 100 procent van het laatste loon betaald dient te worden. Ziekteverzuim is dus voor elk bedrijf een reëel financieel risico. Met een ziekteverzuimverzekering voor werknemer dekt  u niet alleen uw financiële risico’s maar  ook uw wettelijke verplichtingen.

Wet Poortwachter

Door de Wet Poortwachter gaat uw verantwoordelijkheid als werkgever verder dan alleen de financiële aspecten. U dient ook voor re-integratie van zieke werknemers zorg tedragen.  En vergis u niet, deze verantwoordelijkheid gaat verder dan u wellicht verwacht.

Arbodienst

In een ziekteverzuimverzekering kunt u ook de diensten van  gespecialiseerde arbodiensten opnemen zodat u zeker weet dat u aan alle eisen van de Wet Poortwachter voldoet.

Verzuimpreventie en verzuimmanagement

Het is dus van groot belang dat u voor deze verzekering een juiste en passende keuze maakt. Dit is mede afhankelijk van de arbeidsvoorwaarden die voor uw bedrijf gelden en uiteraard uw wensen met betrekking tot verzuimpreventie en verzuimmanagement.

 

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2