headershadow

Page content

Woonhuisverzekering

In financiële zin is uw eigen woning meestal het kostbaarste dat men bezit. Geen wonder dat de meeste huiseigenaren dit bezit goed willen verzekeren. Niet alleen, zoals vroeger vaak het geval was, tegen de risico’s van brand en storm. Tegenwoordig wordt veelal gekozen voor de dekking “Alle gevaren” of “All risk”. Vele verzekeraars bieden deze dekkingen onder die of soortgelijke namen aan.

Wat is verzekerd?

Een all-risk woonhuisverzekering dekt de schade aan uw huis als gevolg van onder andere brand, storm, waterschade, inbraak, neerslag, bliksem, explosie of vorst.

Herbouwwaarde

Het verzekerd bedrag is gebaseerd op de herbouwwaarde van de woning. Deze waarde is het bedrag dat nodig is om uw huis opnieuw te kunnen bouwen in geval van totaalverlies. Deze kunnen wij samen met u bepalen aan de hand van een herbouwwaardemeter. Hierin worden vragen gesteld over onder andere de type woning en inhoud van de woning. Dit voorkomt dat u onderverzekerd bent.

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2