headershadow

Page content

Rechtsbijstandverzekering zakelijk

Uw bedrijf kan verwikkeld raken in een juridisch conflict met een leverancier, met een klant, met een medewerker of met de verhuurder van uw pand. Zakelijke conflicten worden steeds vaker direct aan een  rechter voorgelegd. In veel gevallen is juridische hulp onontbeerlijk en dat brengt al gauw hoge kosten met zich mee. Op zo’n moment is het prettig dat u uw zakelijke rechtsbijstandverzekering kunt aanspreken.

Incassoservice

De meeste rechtsbijstandverzekeringen kennen (indien gewenst) ook een incassoservice. Als u bijvoorbeeld zelf problemen heeft met een leverancier die zijn verplichtingen niet nakomt of als u een klant heeft die weigert de rekening te betalen. Ook dan is het prettig dat u uw zakelijke rechtsbijstandverzekering kunt aanspreken.

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2