headershadow

Page content

Overlijdensrisicoverzekering ondernemer / compagnonsverzekering

Uiteraard zijn er dingen waar men liever niet bij stil staat. Maar als ondernemer bekijk je alle risico’s en overlijden is één van deze risico’s. Wat gebeurd er met uw gezin maar ook met uw bedrijf als u onverhoopt komt te overlijden? Welke financiële gevolgen brengt dit met zich mee? Zijn er buiten uw gezin ook nog zakelijke partners waar u rekening mee dient te houden? Een overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers biedt dan een eerste financiële zekerheid.

Continuïteit bedrijf

Bij overlijden wordt er, een van tevoren vastgesteld bedrag aan uw gezin, uw zakelijke partners of aan uw bedrijf uitgekeerd. U weet dan dat uw gezin niet in financiële problemen komt en dat de continuïteit van uw bedrijf is zeker gesteld.

Vaststellen verzekerd bedrag en premie

Het vaststellen van het juiste verzekerd bedrag hangt af van uw persoonlijke wensen en vele andere factoren. Als ondernemer heeft u te maken met persoonlijke en zakelijke risico’s. Ook is het mogelijk om een overlijdensverzekering te sluiten op één of twee levens. Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen kunt u zicht tot uw 70e levensjaar zich verzekeren voor het risico van overlijden. Maar de premie is lager naarmate de leeftijd bij aanvang van de overlijdensrisicoverzekering lager ligt. Afhankelijk van de hoogte van het verzekerd bedrag kan er een medische keuring plaatsvinden.

 

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2