headershadow

Page content

Lichtreclameverzekering

Als u een dure lichtreclame-installatie heeft, adviseren wij u om een lichtreclameverzekering af te sluiten. Zeker als de installatie aan de buitenzijde van uw bedrijfspand is aangebracht. De lichtreclameverzekering biedt namelijk een veel bredere dekking dan uw opstalverzekering.

Wat is verzekerd?

Met de lichtreclameverzekering bent u verzekerd tegen beschadiging van uw installatie als gevolg van bijvoorbeeld onweer, storm of vandalisme. Ook de kosten van reparatie en (de)montage worden vergoed. Schade door eigen gebrek is echter niet verzekerd.

Premiebepaling

De aanschafprijs van uw lichtreclame-installatie, de transport- en installatiekosten vormen de basis voor het verzekerde bedrag en de hoogte van de premie van de lichtreclameverzekering. Ook de locatie en bereikbaarheid van de installatie speelt een rol bij de hoogte van de premie.

 

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2