headershadow

Page content

Inventaris- en goederenverzekering

Voor een bedrijf is een inventaris- en goederenverzekering erg belangrijk.

Wat is verzekerd?

Een inventaris- en goederenverzekering verzekeren uw inventaris en goederen tegen de gevolgen van schade door onder andere brand, inbraak, ontploffing en blikseminslag. Meestal valt ook diefstal binnen de polisvoorwaarden van de inventarisverzekering en de goederenverzekering. Als u schade heeft aan uw inventaris of uw voorraden, betekent dat vaak meer dan alleen herstel- of vervangingskosten.

Omzetderving ondervangen

Door de schade kunt u waarschijnlijk (een deel van) de werkzaamheden niet langer uitvoeren, waardoor u ook omzetderving heeft. Daarom is het zo belangrijk om ook de financiële consequeties hiervan onder ogen te zien.
 

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2