headershadow

Page content

Glasverzekering

Wat is verzekerd?

Een glasverzekering dekt de kosten van breuk van glas dat deel uitmaakt van een gebouw en bedoeld is om licht door te laten. Het maakt voor de vergoeding niet uit hoe het glas gebroken is, tenzij er sprake is van opzet of een catastrofe-achtige situaties, zoals oorlogssituaties, atoomkernreacties en overstromingen. Meestal is ook het plaatsen van een noodvoorziening meeverzekerd.

Woonhuisverzekering

Vaak is de glasverzekering ook al opgenomen in uw woonhuisverzekering, waardoor een aparte glasverzekering niet nodig is.
 

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2