headershadow

Page content

Gezinsongevallenverzekering

Ongevallenverzekering

Het kan iedereen overkomen. Het kan gewoon thuis of op het werk gebeuren. Een ongeval is niet altijd te voorkomen. De emotionele en financiƫle gevolgen kunnen zeer aangrijpend zijn. Bijvoorbeeld als iemand hierdoor gedeeltelijk of geheel blijvend invalide wordt of zelfs overlijdt.

Uitkering vooraf vastgesteld bedrag

Een ongevallenverzekering kan de financiƫle pijn wellicht verzachten of opvangen. Als iemand door een ongeval gedeeltelijk of geheel blijvend invalide wordt of zelfs overlijdt dan keert de ongevallenverzekering een vooraf vastgesteld bedrag uit.

Invaliditeitspercentage - uitkeringspercentage

Bij blijvende invaliditeit wordt door de verzekeraar de uitkering vastgesteld aan de hand van een invaliditeitspercentage waarop de ontstane handicap wordt beoordeeld. Dat wil zeggen dat bij een handicap, zoals bijvoorbeeld blindheid of bijna volledige verlamming, het verzekerd bedrag bij invaliditeit voor 100% wordt uitgekeerd. Bent u door een ongeval bijvoorbeeld een teen kwijtgeraakt dan wordt uw handicap minder zwaar beoordeeld en ontvangt u een deel van het vooraf vastgestelde bedrag. De, bij de handicaps behorende uitkeringspercentages, zijn vastgelegd in de voorwaarden.

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2