headershadow

Page content

Debiteurenverzekering / Kredietverzekering

Als ondernemer is het noodzakelijk om een goed inzicht te hebben in allerlei cijfermatige zaken. Zo ook in uw debiteurenbeheer, waar u ook risico loopt. Een mooie nieuwe  opdracht genereren wil nog niet zeggen dat de opdrachtgever op tijd of überhaupt gaat betalen. Om dit debiteurenrisico te beperken, door als het ware uw omzet te verzekeren met betrekking tot een specifieke klant(en), is het mogelijk om een debiteurenverzekering af te sluiten.

Debiteurenverzekering = kredietverzekering

Een debiteurenverzekering wordt ook wel kredietverzekering genoemd. Voor duidelijkheid hanteren wij 'debiteurenverzekering'.

Het is belangrijk om voor het accepteren van een opdracht de financiële situatie van uw opdrachtgever inzichtelijk te hebben. Indien u een debiteurenverzekering afsluit, krijgt u toegang tot een wereldwijde database. Hierin staat informatie over de kredietwaardigheid van uw opdrachtgever, waardoor inzicht wordt gegeven in dit onderdeel van debiteurenrisico.

Feiten

De volgende feiten zijn relevant om een debiteurenverzekering af te sluiten:

1) Ongeveer 1/5  van de MKB bedrijven gaat failliet door wanbetaling van debiteuren (openstaande rekeningen van klanten)
2) Ongeveer 1/3 van de balans van een MKB'er bestaat uit onbetaalde rekeningen door debiteuren
3) Ongeveer de helft van de facturen die langer dan 90 daten open staat, is niet te incasseren

Voor wie is deze verzekering?

Deze debiteurenverzekering is geschikt voor bedrijven:

1) van een eenmanszaak tot multinational (dus ook ZZP'er en MKB'er)
2) met een groot uitstaand debiteurensaldo
3) met een afschrijving aan debiteurensaldo
4) die van nieuwe markten betreden
5) die geen goed inzicht hebben in nieuwe of bestaande debiteuren
6) die actief zijn in een dynamische /concurrerende markt
7) die omzet genereren via Nederlandse en/of buitenlandse bedrijven (export)

Premie

De hoogte van de premie is van verschillende aspecten afhankelijk. Zo is de hoogte onder andere afhankelijke van de omzet uw onderneming, de spreiding van uw debiteuren (aantallen en omzet), kwaliteit van uw debiteuren, historie van betalingen door debiteuren en de branche waarin u werkzaam bent.

 

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2