headershadow

Page content

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Als bestuurder van een BV of een vereniging staat u waarschijnlijk niet stil bij de risico’s die u loopt. Ook voor een niet bedoelde fout of voor onverantwoordelijke of zelfs illegale daden van uw medebestuurders kunt u als bestuurder aansprakelijk worden gesteld en kan uw privé-vermogen worden gevorderd.

Wat is verzekerd?

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen de hiervoor genoemde risico’s en tegen de juridische kosten die u in deze situatie moet maken.

Of u daadwerkelijk als bestuurder aansprakelijk gesteld kunt worden, kunnen wij pas beantwoorden als wij met u gesproken hebben. Mocht het antwoord ‘ja’ zijn, dan kunnen wij u helpen met een uitstekende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Mocht u toch aansprakelijk worden gesteld dan zal uw privé-vermogen niet worden aangetast met het hebben van deze verzekering.

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2