headershadow

Page content

Bedrijfsschadeverzekering

Het kan gebeuren dat u (tijdelijk) uw bedrijfsactiviteiten niet meer kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld als gevolg van een brand. De financiële consequenties zullen veelal aanzienlijk zijn. Maar uw opstal- en inventaris/goederenverzekering dekken niet de schade die u oploopt als uw bedrijfsprocessen stil komen te liggen. Voor dit soort risico’s dient u een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten.

Wat is verzekerd?

Een bedrijfsschadeverzekering vangt het grootste deel van uw vaste lasten en doorlopende kosten op en biedt u tevens een vergoeding voor omzetderving. Ook de kosten die gemaakt worden voor behouden en hervatting van de bedrijfsactiviteiten worden door de bedrijfsschadeverzekering gedekt.

Waarborg de continuïteit van uw bedrijf in geval van brand en andere calamiteiten.

 

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2