headershadow

Page content

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Wat is verzekerd?

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Eén van uw medewerkers kan een schade veroorzaken bij een klant of een door u geleverd product berokkent schade aan een derden. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert u tegen deze vormen van materiële schade en letselschade. Daarnaast dekt deze verzekering ook de werkgeversaansprakelijkheid zoals risico’s van ongevallen en beroepsziekten die ontstaan tijdens het werk.

Aansprakelijkheidsstellingen

Omdat het bij deze aansprakelijkheidsstellingen vaak om grote bedragen gaat, is een goede bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering onmisbaar voor elk bedrijf. Wij helpen u graag bij het inventariseren van  risico’s die u en uw onderneming lopen om zo de juiste dekkingsvorm vast te stellen.

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2