headershadow

Page content

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP'er

Door ziekte of een ongeval niet meer  kunnen werken? Veel ondernemers denken dat dit risico zo klein is dat meer dan 50% van de zelfstandige ondernemers niet is verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Is deze denkwijze wel juist? Iedereen loopt nou eenmaal kans om arbeidsongeschikt te worden. Als u een echtgeno(o)t(e) of partner heeft met een goed inkomen of er is een goed gevulde spaarrekening waarmee het weggevallen inkomen opgevangen kan worden dan is het misschien geen probleem. Maar in veruit de meeste gevallen is het niet zo ruim gesteld. En toch wilt u bij arbeidsongeschiktheid over geld beschikken om uw gezin te onderhouden en om van te leven.

Veel varianten arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Vaak wetende zelfstandige ondernemers niet dat er vele verschillende varianten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn waarbij men in grote lijnen kan kiezen welke ziekten en/of  aandoeningen men wil verzekeren of dat men het verzekerde bedrag wel of niet geïndexeerd wil hebben. En zo zijn er nog meer factoren waar men keuzes uit kan maken. U kunt dus een keuze maken van minder uitgebreide dekking tot een zeer uitgebreide dekking. Daardoor kan de hoogte van de  premie afgestemd kan worden naar de eigen situatie.

Premie en uitkering - Belasting

De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering kunt u aftrekken van de belasting. Daar staat wel tegenover dat u over een eventuele uitkering, die u ontvangt uit een  arbeidsongeschiktheidsverzekering, wel belasting dient te betalen.

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2