headershadow

Page content

Arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en WIA

Financiële gevolgen arbeidsongeschiktheid

Indien u arbeidsongeschikt wordt kan dit grote financiële gevolgen hebben.

WIA-regelingen

Bij arbeidsongeschiktheid vervalt u na twee jaar ziekteverzuim in de WIA-regelingen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de mate van arbeidsgeschiktheid, arbeidsverleden en benutten van de resterende verdiencapaciteit. Als uw werkgever het WGA-gat en/of WIA-Excedentregeling niet of niet goed verzekerd heeft, kunt u dit individueel aanvullend voor uzelf bijverzekeren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor werknemers

Het is daarom erg belangrijk dat u  goed geïnformeerd en geadviseerd wordt over de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor werknemers.
 

Voor meer informatie, advies, second opinion en/of een afspraak:

Contact knop_website_v2

Afspraak maken knop_website_v2